Interpellationer - landstinget

Byte av familjeläkare

Det framhålles ofta i debatten att rättigheten att byta familjeläkare är något som används av de flesta. Jag har istället en bild av att de som byter familjeläkare är relativt unga och friska och att de som egentligen har det största vårdbehovet ej byter i samma omfattning. Jag saknar dock fakta/statistik för att kunna avgöra om så är fallet.

Med anledning av ovanstående frågar jag:

– Finns det någon statistik där rörligheten hos patienter efter t.ex. ålder, kön, sjukdomsbild redovisas?

– Om det inte finns statistik enligt ovan har majoriteten för avsikt att se till att sådan framtages?

 

Hans Jansson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk