Motioner - kommunerna

Gör kvinnodagen till kommunal flaggdag!

Nidia Åman och Vasiliki Tsouplaki vill införa kommunal flaggdag på internationella kvinnodagen den 8 mars. ”Vi vill att Västerås ska signalera att man sätter jämställdhetsfrågor i första rummet”, säger Vasiliki.

Vänsterpartister i Västerås vill slå ett slag för kvinnorna och flagga på den internationella kvinnodagen. Men alliansen i Stadshuset sätter käppar i hjulet för planerna.

– Det finns många dagar som kommunen borde lyfta upp. Vi måste utreda regelverket kring kommunal flaggning innan vi kan ta ställning till vilken dag som passar bäst att flagga på, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M).

Hon är själv inte främmande till att göra internationella kvinnodagen den 8 mars till en kommunal flaggdag. Men i november förra året beslutade kommunstyrelsen ändå att avslå motionen från vänsterpartisterna Nidia Åman, Vasiliki Tsouplaki, Per Lithammer, Stefan Kudryk och Lars Nordin. Skälet var att man behövde ett regelverk, uppger Elisabeth Unell. En utredning drogs i gång som beräknas bli klar i vår.

Varför avslås motionen innan utredningen är klar?- Vi blev pressade. Ärendet hade återremitterats till kommunstyrelsen och vi blev tvungna att ta ett beslut, säger Elisabeth Unell.

Per Lithammer, en av motionärerna, är upprörd och tycker inte att förslaget har fått en ärlig chans.

– De duckar för frågan om kvinnodagen genom att haka upp sig på formaliteterna. Vi motionerar om den 8 mars och då ska den 8 mars behandlas, säger han.

Vasiliki Tsouplaki håller med. – De försöker skyffla undan sakfrågan genom att säga att det inte finns något regelverk, säger hon.

Vänsterpartisterna vill belysa kommunens kamp för jämställdhet genom att flagga på kvinnodagen. De tycker att Västerås ska visa sitt engagemang med en symbol. Tanken är att hissa svenska flaggan men Vasiliki Tsouplaki är också öppen för att låta en feministisk kvinnoflagga gå i topp. – Det vore häftigt, säger hon.

På torsdag behandlas ärendet i kommunfullmäktige men eftersom kommunstyrelsen föreslår avslag av motionen kommer frågan sannolikt att läggas ned.  Per Lithammer tappar dock inte modet för det – han hoppas på att ledamöterna trotsar riktlinjen och röstar igenom motionen.

Detta är ett utdrag från vlt, den 10/2, för  artikeln i fulltext se: http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=865555.

Dela den här sidan:

Kopiera länk