Motioner - kommunerna

Köp in kaffe och te som följer ILO-konventionens krav

För Vänsterpartiet är det självklart att Sala kommun vid upphandling i första hand ska köpa in varor som är producerade på ett miljömässigt och socialt uthålligt sätt.

Sala ska som ekokommun arbeta för att skapa ett samhälle som är långsiktigt hållbart ur fler olika aspekter. En viktig del är naturligtvis omställning till en ekologiskt hållbar utveckling.

En liten men symbolisk och viktig markering på detta är att kommunen använder ekologiskt kaffe.

Begreppet hållbar utveckling innefattar också andra komponenter, inte minst när det gäller de sociala aspekterna. Tyvärr kan vi se och läsa om hur barnarbete, skamligt låga löner och oacceptabla arbetsförhållanden fortfarande är vanligt förekommande i stora delar av världen.

För Vänsterpartiet är det självklart att Sala kommun vid upphandling i första hand ska köpa in varor som är producerade på ett miljömässigt och socialt uthålligt sätt. Därför anser vi att allt kaffe och te som kommunen köper in ska vara ekologiskt odlade och att de grundläggande ILO-konventionerna uppfylls.

På så sätt kan vi bidra till att arbetarna som arbetar med kaffe- och teproduktion inte exploateras, utan har en rimlig lön och acceptabla arbetsvillkor.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

att Sala kommun endast köper in kaffe och te som uppfyller miljökrav, är ekologiskt odlade och att de grundläggande ILO-konventionerna uppfylls vid upphandling.

Sala 24 april 2008

Motion kaffe o te ILO april 2008.doc

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk