Motioner - kommunerna

Ta initiativ till saluhall för lokalt producerade livsmedel

Västerås kommun borde hjälpa till att skapa en saluhall för närproducerade livsmedel, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige.

”Det är något visst med det öppna landskapet i en saluhall, diskarna med sin uppdukning av grönsaker, frukt, fisk och kött. Saluhallar är sinnliga. De andas, de lever.”

Ovanstående är ett citat från författaren Anders Lifs blogg (www.anderslif.se), och beskriver väl känslan av att befinna sig i en saluhall. Saluhallar har också den fördelen att små producenter ges en rimlig chans att nå ut med sina produkter i dessa tider av stormarknader och massproduktion. En centralt belägen saluhall skulle dessutom vitalisera Västerås citykärna gentemot den allt växande externhandeln. 

Klimatdebatten som just nu rasar i samhället kan knappast ha undgått någon. En stor miljöbov är de långa livsmedelstransporterna som ofta sker med lastbil. De lågpriskedjor för mat som blivit vanligare importerar det mesta av sitt sortiment från utlandet, med långa transporter som följd.

Ett sätt att motverka denna utveckling är att i högre utsträckning satsa på lokalt producerade livsmedel. Västerås och Västmanland har ett förmånligt geografiskt läge ur denna synvinkel, då man har nära till både tätort och landsbygd. Möjligheten att säkerställa en god tillförsel av lokalt producerad mat är därför hög.

Vänsterpartiet vill att Västerås Stad ska göra allt man kan för att uppmuntra denna utveckling. Ett bra sätt är att tillhandahålla en saluhall med särskild fokus på mat från närområdet, och då gärna ekologiskt producerad. Västerås är Sveriges sjätte största kommun och borde således ha ett tillräckligt stort befolkningsmässigt underlag för att kunna få en saluhall att överleva på affärsmässiga villkor.

Trots att Västerås Stad inte kan forcera fram etableringar, så kan man aktivt bidra till en specifik utveckling. I detta fall kan det till exempel handla om att bistå med nätverksbygge. Vad gäller lokalt producerad mat består marknaden av många små producenter i närområdet som troligtvis inte har ekonomisk förmåga att själva ta initiativ till en saluhall. Där kan kommunen istället agera som katalysator, med målet att saluhallen på sikt ska stå på egna ben.

Ett annat sätt som kommunen kan bidra är genom att tillhandahålla en ändamålsenlig lokal, åtminstone i ett första skede.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en saluhall i Västerås, med huvudsaklig inriktning på närproducerade livsmedel. Utredningen ska också tydliggöra vilka initiativ som krävs från kommunens sida för att få till stånd en saluhall. 

Västerås, 2008-03-06

Per Lithammer (v)

Vasiliki Tsouplaki (v)

Lars Nordin (v)

Stefan Kudryk (v)

Nidia Åman (v)

Salam Zandi (v)

Ta initiativ till saluhall f__r lokalt producerade livsmedel.doc

Dela den här sidan:

Kopiera länk