– Vänsterpartiet lade idag fram sin budgetmotion. Vår huvudlinje är att öka den offentliga konsumtionen framför allt genom en stor jobbsatsning. 40 000 personer kan få jobb redan nästa år, säger Kent Persson, riksdagsledamot (v) i näringsutskottet.

– Att satsa på offentlig verksamhet ger snabb effekt på sysselsättningen. I ett läge där vi samtidigt har hög arbetslöshet och stora välfärdsbehov är det samhällsekonomiskt oklokt att inte investera i fler jobb i offentlig regi. Vi betalar ett högt pris för arbetslösheten, genom förlorad kompetens, höjd sjukdomsrisk och socialt utanförskap i synnerhet för kvinnor.