Nyheter

Regeringen måste säga nej till uranbrytning

Stigande världsmarknadspriser på uran i kombination med regeringspartier som förespråkar en framtida utbyggnad av kärnkraften gör att vi i vänsterpartiet är oroliga över framtida tillåtlighetsprövningar för uranbrytning. Den nya regeringens brist på besked i frågan gör att det uppstår tvivel om var Sverige numera står i frågan om att prospektera efter och bryta uran. Vänsterpartiet vill ha regeringens besked om var den står i frågan.

Uranbrytning är oerhört smutsigt, och kommer dessutom mest troligt att ske i områden som idag är jordbruksbygd. Brytningen kan i dessa områden få katastrofala miljöeffekter. I Sverige prospekterar för närvarande internationella företag efter uran på ett 20-tal platser från Västsverige till Lappland. Utöver detta har ett flertal undersökningstillstånd beviljats. Den största mängden uran finns i alunskiffrar jordbruksområden som Skåne, Västergötland, Östergötland och Närke. Det område där uranhalten är högst – 0,4 promille – är i ett område kring Billingen och den bördiga Falbygden i Västergötland.

Miljöbalken fastslår att anläggningar för brytning av uranhaltigt material ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Samtidigt säger Euratomfördraget som Sverige är bundet vid att allt klyvbart material är gemensam EU-egendom. Medlemsländer, företag eller personer som producerat eller importerat materialet ska ha obegränsad rätt att utnyttja det – men Euratomfördraget ger EU företrädesrätt.

Vänsterpartiet anser att Sverige ska sträva efter en ekologiskt hållbar energiförsörjning. Att påbörja en miljöfarlig uranbrytning för att försörja en kärnkraftsindustri som istället borde avvecklas är ett misstag. Vi anser att regeringen därför inte ska ge tillstånd för uranbrytning.

Det finns enligt Vänsterpartiet en uppenbar risk att vi i enlighet med fördraget kan tvingas bidra med uran till europeiska kärnkraftverk och kärnvapen. Vi anser inte att klyvbart material ska betraktas som gemensam EU-egendom. Euratomfördraget är föråldrat och vänsterpartiet kräver nu i en motion till riksdagen att det ska upphävas.

Motionen i sin helhet kan läsas på vänsterpartiets hemsida, http://www.vansterpartiet.se

Kent Persson, riksdagsledamot (v), ledamot av riksdagens näringsutskott

För vidare information:
Kent Persson, 070-235 05 45
Anna Havula, politisk sekreterare, 08-786 54 29 

Dela den här sidan:

Kopiera länk