Nyheter

Borgarna vill sälja ut folkhögskolorna!

En röst på högeralliansen eller sjukvårdspartiet är en röst på utförsäljning av folkhögskolorna i länet, skriver Kent Persson i Fagersta posten.

I landstingsdebatten i Köping den 6/9 framkom det att om högeralliansen i landstinget vinner valet kommer de att sälja ut folkhögskolorna i Skinnskatteberg och Tärna.

Det är inte första gången som folkhögskolorna i länet är hotade av de borgerliga partierna men jag trodde i min enfald att diskussionen om folkhögskolornas framtid var avslutad, då det inte finns några påtagliga vinster att göra med att sälja ut verksamheten.

En utförsäljning av skolorna kommer med stor sannolikhet att innebär en flytt av verksamheterna från Skinnskatteberg och Sala till en större stad där det passar bättre att driva dagverksamhet. Se vad som hände med folkhögskolan i Mariefred. Färre arbetstillfällen och mindre skatteintäkter i Sala och Skinnskatteberg  kommer att bli följden.

Landstingets nettokostnad för de två folkhögskolorna är ca. 5.0 miljoner kronor/år .Att  ekonomin på något avgörande sätt kommer att förbättras genom utförsäljning är ren nys. Det vi ska komma ihåg är att om folkhögskolorna försvinner så finns kostnaderna för tomma lokaler kvar och interkommunala kostnader för elever som söker sig till folkhögskolor utanför länet.

Folkhögskolorna i länet har en viktig uppgift i bildningsarbetet. Inte minst för vuxna har det visat sig att folkhögskolornas speciella pedagogik och inriktning visat sig ge mycket bra resultat både studiemässiga och som personlig utveckling.

En röst på högeralliansen eller sjukvårdspartiet är en röst på utförsäljning av folkhögskolorna i länet. Jag förstår inte att C ställer upp på en sådan politik.

Kent Persson (V)

Riksdagskandidat och Kommunalråd 

Dela den här sidan:

Kopiera länk