Nyheter

Det finns inga gratisluncher!

De lösningar som centerpartiet föreslår på global uppvärmning i en artikel i VLT den 25 augusti räcker inte, skriver Karin Thorborg. Vi måste bygga ett hållbart transsportsystem där fokus ligger på att minska det totala transportarbetet om vi ska nå klimatmålen!

I VLT den 25 augusti har centerpartiet en debattartikel om hur man kan rädda jorden och få ett plus i plånboken.

Jag instämmer i den beskrivning som görs angående faran med den globala uppvärmingen och det känns bra att även centerpartiet kommit fram till slutsatsen att det är inom transportsektorn som de stora förändringarna måste ske för att nå klimatmålen. Där har vi den stora utmaningen. Det finns naturligtvis lösningar hur vi ska kunna minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Men de lösningar som centerpartiet presenterar i VLT är inte alls tillräckliga.

Eco-driving, miljöbilar och alternativa drivmedel är viktiga delar i omställningen. Men fortfarande är det bara tekniska lösningar där bilen fortfarande står i centrum. Att minska det totala transportarbetet måste vara huvudinriktningen.

Från vänsterpartiets sida – där vi i många år har varit pådrivande och slagit larm om vikten av att minska transportsektorns utsläpp – har vi ett bredare förhållningssätt. Det ingår bl.a som en del i den gröna skatteväxlingen. När det gäller att få ett hållbart transportsätt  är det fram för allt tre områden som är viktiga.

  1. Ökad andel transporter med kollektivtrafik. Det totala bilåkandet måste minska. Att ge fler människor möjligheten att åka kollektivt skulle ge stora miljövinster. Därför vill vi satsa mer pengar för att få en bra kollektivtrafik.
  2. Genom att använda ny grön teknik. Det innebär satsningar på miljöbilar och alternativa bränslen. Med medvetna satsningar går det t.ex att göra Västmanland fossilbränslefritt enligt en rapport från Mälardalens högskola (Erik Dahlquist, professor i energiteknik))
  3.  Genom olika skatter och styrmedel. Miljöfrågan är så viktig att vi behöver både morötter och piska för att skynda på omställningen. Olika skattefördelar när det gäller miljöbilar är ett sätt. När det gäller skattenivån på bränslet så anser vi att det är den totala miljöpåverkan som ska avgöra den.Vi är positiva till att hela transportsektorn ska omfattas av handeln med utsläppsrätter. Systemet måste dock vara så utformat att vi verkligen når klimatmålen med det.Problemet är att det tar lång tid att införa och vi har ingen tid att förlora Vi har också drivit på ett beslut att se över reseavdraget så att det blir färdmedelsneutralt. I dag gynnar systemet enbart bilåkande och det är Stockholmare som gör de största avdragen. Vi är intresserade av att hitta ett system som även skulle gynna kollektivresande och varför inte cykelåkning? Det är inte bara bilen som ska räknas när man ska få höjda avdrag – som centerpartiet vill.

 

Det finns inga gratisluncher när det gäller vår framtida miljö. Det krävs en radikal politik som vågar sätta miljön i främsta rummet.Vi måste alla vara beredda att dra vårt strå till stacken för att rädda vår jord vare sig det kortsiktigt ger plus i plånboken eller inte. På lång sikt är det ofrånkomligt.

 

Karin Thorborg (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk