Nyheter

Försämrad trygghet för de anställda leder inte till bättre företagsklimat!

”Kombinationen av en stark offentlig sektor, engagerade företagare och en välutbildad arbetskraft har varit avgörande faktorer för hur den svenska välfärdsstaten har utvecklas. Låt oss slå vakt om det systemet” skriver Kent Persson, riksdagskandidat, i en artikel i dagens VLT.

   Det finns intresse av att bygga upp myter om vem som ska ta åt sig äran av att ha byggt upp välfärdens Sverige. De är inte ovanligt att få höra att det helt och hållet är en skapelse av det socialdemokratiska arbetarpartiet. Inte heller ovanligt är att företrädare för näringslivet och dess organisationer lika kraftfullt hävdar att det är företagarna som ensidigt byggt Sveriges välstånd. Det finns även andra teorier som lyfter fram vår tillgång till rent vatten eller att Sverige stått utanför de två senaste stora krigen.

 

Självklart har alla dessa teorier ett eller flera korn av sanning i sig. Jag menar att just kombinationen av en stark offentlig sektor, engagerade företagare och en välutbildad arbetskraft har varit avgörande faktorer för hur den svenska välfärdsstaten utvecklas. I vår region har säkert statliga LKAB gynnat produktionen av bergborrar i Fagersta och tunnelbygget i södra länken Stockholm har inneburit beställningar från Forsells i Norberg. Hårdare miljökrav vad gäller ventilation har säkert gynnat Systemair. Låt oss slå vakt om det synsättet fortsättningsvis.

 De små- och medelstora företagen i Sverige står för en stor del av tillväxten i Sverige och har en potential att skapa nya arbetstillfällen inte minst i Västmanland. För att det ska bli möjligt behöver vi också förstå företagandets villkor och vilka problem de upplever för att vi ska kunna åtgärda dem. Däremot vänder jag mig mot alla förslag som försämrar tryggheten för den anställde.

Några exempel på åtgärder som jag tror spelar roll är följande.

För små företag är sjuklönekostnaden betungande och många drar sig för att anställa. För att underlätta för små företag att anställa vill Vänsterpartiet slopa hela sjuklöneansvaret de 14 första dagarna.

Det behövs också regelförändringar och samordning av regler så att de inte motverkar varandra. De lokala arbetsmarknadsnämnderna måste ges större befogenheter att bestämma och utforma vad som behöver göras inom respektive arbetsmarknadsområde. Den centralstyrning som idag sker från AMS är inte verklighetsanpassad.

En samordning av alla företagsinsatser som olika statliga myndigheter erbjuder skulle underlätta vardagen för många företagare. Varför inte låta alla "företagens vänner" skriva ihop sig i en och samma skrift om vad just de kan bidra med. Kanske själva formulerandet skulle leda till att gränsdragningsproblem kom upp i ljuset och löstes?

EU har också försvårat för nyföretagande att skaffa finansiering via bankväsendet. Statliga lånegarantier och regionala eller lokala kreditgarantier skulle underlätta för företagare att få krediter. Därför är initiativet att bilda en västmanländsk kreditgaranti förening något jag vill stödja och uppmuntra.

 

Men även för företagare är ett väl fungerande samhälle i största allmänhet mycket viktigt. Vägar och järnvägar ska fungera för att företagen ska få fram sina produkter. Sjukvården ska fungera om olyckan är framme och skolan måste erbjuda adekvat utbildning i förhållande till regionens behov.

 

Avslutningsvis vill jag betona att utan en fungerande infrastruktur, polis, utbildning och vård i länets alla delar kommer inte företagande att skapa nya jobb i länet, det är en slutsats jag dragit av alla mina träffar med företagare i länet, och allt detta pekar på behovet av att med gemensamma krafter söka lösa de problem vi står inför.

Kent Persson

Riksdagskandidat (V)

Kommunalråd Norberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk