Nyheter

Länsmuseum ska täcka hela länet!

Som en av regionala frågor i årets valrörelse i Västmanland har länsmuseets framtid lyfts upp. Bl a länets Hembygdsförbund och Fornminnesförening har ställt ett par ”museala frågor” till samtliga politiska partier som har verksamhet i Västmanland. Vänsterpartiet vill passa på att offentliggöra för västmanlänningarna partiets uppfattning i länsmuseefrågan.
Vänsterpartiet Västmanland anser att den tiden är förbi då ett museum i största allmänhet och ett länsmuseum i synnerhet ska ha sin hemvist i en storslagen gärna centralt placerad byggnad. Enligt vår uppfattning ska ett modernt museum präglas av hög kompetens, mobilitet och flexibilitet. Mobilitet för att kunna agera över hela länet och flexibilitet för att kunna nyttja allt vad den moderna tekniken för med sig.

Vänsterpartiet är rädd för att en lokalisering av Länsmuseet i en alltför påkostad byggnad skulle leda till alldeles för hög andel fasta kostnader. Det måste finnas resurser kvar till verksamhet också. Ett museum ska vara levande och inte statiskt för att hålla det historiska intresset vid liv. Vi ser t ex Jamtli i Östersund och Länsmuseet i Värmland som varnande exempel på fina och sevärda anläggningar men de får hantera på tok för höga och därmed verksamhetshämmande fasta kostnader.

Vänsterpartiet ser Länsmuseets uppgift i första hand som en konsultativ organisation. Det vill säga att Länsmuseet ska serva länets samtliga organisationer med museal verksamhet med kunskap och spetskompetens samt kulturmiljö- och föremålsvård. Det är av stor betydelse att ge stöd åt de befintliga och stimulera framväxten av fler mindre museer över hela länet. Vänsterpartiet vill gärna se ett närmare samarbete med Ekomuseet Bergslagen som på ett förträffligt sätt förvaltar det historiska arvet efter gruvepoken i vår del av Bergslagen.

Det Vänsterpartiet saknar är en beskrivning av den yngre nutidshistoriska tiden. Det vill vi att Länsmuseet ägnar sig åt. Vi tycker det är viktigt med t ex 1900-tals industrihistoria, kvinnors arbete och villkor samt framväxten av det mångkulturella Västmanland. Inte minst nu i vår tid när nuvarande samhällsfunktioner utreds och någonting nytt växer fram.

En medeltida borg som Västerås Slott har oerhört stora begränsningar för att kunna tjänstgöra som ett modernt länsmuseum. I dag har vi höga krav på arbetsmiljö för personalen samt flexibilitet och mobilitet för besökaren. Ett museum för att belysa och levandegöra Vasatiden borde slottet kunna vara en utmärkt byggnad för.

Vänsterpartiet Västmanland

Dela den här sidan:

Kopiera länk