Nyheter

(FP)s politik minskar inte arbetslösheten!

”Folkpartiets Agneta Berliner (AB) och jag är överens om en sak – att ungdomsarbetslösheten är förfärande hög och ett allvarligt samhällsproblem” svarar Kent Persson på Agneta Berliners insändare i gårdagens VLT. ”Problemet med hennes artikel är den politik hon företräder ger motsatt effekt än det hon förespeglar”
Folkpartiets Agneta Berliner (AB) och jag är överens om en sak – att ungdomsarbetslösheten är förfärande hög och ett allvarligt samhällsproblem. Problemet med hennes artikel är den politik hon företräder ger motsatt effekt än det hon förespeglar.

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats rejält under det senaste halvåret. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar, hur man än vrider och vänder på saken. Ungdomsarbetslösheten minskar mest. Jämfört med juli förra året var 10000 färre ungdomar (18-24 år) arbetslösa och antalet långtidsarbetslösa ungdomar har halverats jämfört med i fjol. Ingen bör med hedern i behåll kunna hävda att det räcker, men den som är hederlig måste konstatera att det inte står still eller blir sämre.

Vänsterpartiet ser arbetslösheten som det främsta vi har att ta itu med. Kampen mot arbetslöshet har varit och är det centrala i vänsterpartiets konkreta dagspolitik. Det är en bärande del av vår allmänna ekonomiska politik. Vi är det enda riksdagsparti som envetet driver på för att full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken.

För att komma tillrätta med arbetslösheten måste det till fler olika åtgärder. Det finns ingen enda lösning. Vi behöver satsa på både det offentliga och privata sektorn. Det behövs en kraftfull satsning på fler jobb inom den offentliga sektorn för att klara och utveckla välfärden. En satsning på energi- och miljöomställning ger oss möjligheter till nya framtidsjobb. Vänsterpartiet föreslår också att sjulöneansvaret de 14 första dagarna slopas för företag med upp till 15 anställda. Sammantaget ger dessa förslag nya möjligheter för bl.a. ungdomar i Västmanland till fasta jobb.

Vi har dessutom särskilda förslag för att förbättra för ungdomar. Vi vill att de yrkesinriktade programmen ska få utökad arbetsplatsförlagd utbildning, en förlängning av slutpraktiken samt avslutas med en yrkesexamen. En ny gymnasial fyraårig lärlingsutbildning bör införas som en alternativ väg i gymnasieskolan. Det är en satsning som väl överensstämmer med den industrihistoria som Västmanland har.

De borgerligas förslag om sänkta arbetsgivaravgifter är dyrt och trubbigt, och döljer också viktiga fakta. Sociala avgifter är avstått löneutrymme, som går till vår gemensamma välfärd. Att undandra stora pengar från dessa system är inte ett bra sätt att stärka framtiden för någon.

Mycket märkligt blir det när AB skriver att de fasta jobben har minskat i antal. Osäkra anställningsformer är det allra största problemet för ungdomar på arbetsmarknaden. Behovsanställningar och springvikariat är ojämförligt vanligast bland unga. Det gör att ungdomar får en dålig psykosocial situation, inte kan ta bostadslån, inte vågar skaffa barn. Men detta är ju något som de borgerliga vill ha mer av! Vi vill gå motsatt väg. Ett av de viktigaste förslag som vi drivit igenom under denna mandatperiod är stärkta rättigheter för visstidsanställda. Vi rensar upp bland de olika anställningsformerna och bäddar för stabilitet och trygghet med fasta jobb. Det är en förändring som de borgerliga partierna har varit mot!

När AB pratar om att ”modernisera arbetsrätten” är det uppochnedvända världen – för det hon står för är en återgång till mycket gamla tiders osäkerhet och utsatthet. Att ungdomar utnyttjas med usla arbetsvillkor under många år, är inte något som minskar arbetslösheten. Vi kan inte ha en arbetsmarknad där vi delar in mänskligheten i olika kategorier. Även som unga måste kunna planera sin framtid.

Kent Persson

Kommunalråd och riksdagskandidat (V)

Norberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk