Nyheter

Lägg inte ned järnvägskapacitet!

Banverket har i en utredning diskuterat möjligheten att lägga ned eller minska underhållet på 17 bansträckor i Sverige. Banverkets anvisade medel inte räcker till, och vänsterpartiet efterlyser nu politiska beslut för att bevara järnvägsnätet.
– Det är ett allvarligt problem att Banverket inte har råd att sköta underhållet på 17 bansträckor. Även om dessa inte alltid används idag är det ett stort resursslöseri att göra sig av med redan befintlig infrastruktur, säger Peter Pedersen (v), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Peter Pedersen menar att vi istället borde se värdet av att försöka utnyttja en infrastruktur som vi redan har betalat för. Även Lars Ohly, vänsterpartiets partiordförande är oroad över utvecklingen.

– Vi behöver ett ekologiskt hållbart transportsystem och här utgör järnvägen ett modernt, effektivt och miljövänligt sätt att förflytta både gods och människor på. Att i det läget göra sig av med järnvägskapacitet är helt fel väg att gå säger Lars Ohly.

Vänsterpartiet vill ha ett transportsystem som är ekologiskt hållbart. Det betyder bl.a att vi måste få fler transporter av gods och människor att flytta från vägtrafik till järnvägar och kollektivtrafik. Det är helt i linje med dels riksdagens transportpolitiska mål God miljö, som innebär att transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

– Jag utgår därför ifrån att de tre samarbetspartierna genom politiska beslut kan säkerställa att Banverket kan få de resurser de behöver för att fortsätta utveckla och underhålla järnvägsnätet, avslutar Peter Pedersen.

För mer information kontakta:
Peter Pedersen, riksdagsledamot trafikutskottet, 070 – 343 97 54
Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sekreterare, 070 – 394 76 51
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Dela den här sidan:

Kopiera länk