Nyheter

Behåll en reformerad fastighetsskatt!

”Om man avskaffar fastighetsskatten måste man redovisa var dessa pengar ska tas ifrån, alternativt vilka nedskärningar som ska göras för att finansiera kalaset” skiver Stig Henriksson i dagens VLT.
Det finns problem med fastighetsskatten och därför har vänsterpartiet tidigare bland annat drivit kravet på att ändra i begränsningsreglerna så att ingen ska betala mer än 4 procent av inkomsterna i fastighetsskatt, mot 5 procent i dag. Regeln ska tillämpas på hus taxerade upp till 5 miljoner kronor.
Men fastighetsskatten har stora fördelar också. Den ger intäkter på cirka 28 miljarder kronor som kan användas till den vård, skola och omsorg alla vill se mer av.
Och den som vill avskaffa den ska väl också i hederlighetens namn redovisa var dessa pengar ska tas ifrån, alternativt vilka nedskärningar som ska göras för att finansiera kalaset.
Fastighetsskatten är en så kallad stabil skattebas. Det vill säga svår att kringgå och inte utsatt för EU-anpassning som många andra skatter är i det ”race to the bottom” som pågår med inkomst- arvs-, gåvo-, förmögenhets- och alkoholskatter.
Den är naturligt kopplad till avdragsrätten och ett borttagande av denna skulle starkt missgynna gruppen unga familjer med höga lån till förmån för etablerade hushåll med låga eller inga lån.
Boendestandarden är ganska väl kopplad till inkomstnivåerna vilket betyder att överlag beskattas man efter bärkraft. Med nuvarande begränsning till högst 5 procent av inkomsten finns ett bra skyddsnät för orimliga konsekvenser för framför allt äldre i attraktiva områden.
Det vore svårt att hitta en skattesänkning på dessa nivåer med en sämre regional fördelning än vad ett borttagande av fastighetsskatten innebär. Det vill säga, om man absolut vill tillföra tillväxtområdena den allra största delen av en skattesänkning då ska man välja fastighetsskatten. Se nedan ett exempel som belyser detta!
Sparbankens mäklare runt om i Sverige värderar regelbundet en standardvilla på deras ort.
På så vis kan man se hur stora prisskillnaderna på villor är mellan olika orter i Sverige. Sverigevillan är byggd 1980, har fem rum och kök, är 140 kvadratmeter och har en tomt på 500 kvadratmeter. Den är belägen strax utanför stadskärnan. Sverigevillan representerar en svensk genomsnittsvilla. Var i Sverige villan är placerad är givetvis högst avgörande för priset.
Taxeringsvärdet, som fastighetsskatten bygger på, beräknas som 75 procent av marknadsvärdet. Av nedanstående sammanställning framgår klart den stora skillnaden som blir i utfall mellan tillväxtområden och övriga landet.
Ersätts fastighetsskatten av en kommunal avgift, lika för alla över allt i landet, blir resultatet en massiv överföring från glesare bygder till mer välmående.
Om fastighetsskatten tas bort helt eller delvis så är det skattehöjningar på andra håll eller nedskärningar på upp till 29 miljarder per år som krävs – bägge dessa lär drabba glesare bygder minst lika hårt.
* Genomsnittspris i landet, i kronor1376479
* Danderyd 5200000
* Göteborg/Askim 4100000
* Lidingö 4100000
* Malmö, Väster 3500000
* Västerås 2300000
* Örebro 1600000
* Karlstad 1600000
* Köping 1150000
* Fagersta 680000
* Norberg 555000
* Skinnskatteberg 425000

Stig Henriksson

Dela den här sidan:

Kopiera länk