Nyheter

Patientens behov ska styra vården!

”Enligt vår uppfattning och övertygelse ska även fortsättningsvis den enda styrfaktorn inom hälso- och sjukvården vara varje enskild patients individuella behov av vård” skriver vänsterpartisterna Juha Rundgren och Kent Persson i gårdagens Fagersta Posten.
Dalapolitikern och centerpartisten Göran Engström propagerar i en insändare (FP 26/7) för en ensidig uppsägning av vårdavtalet mellan landstinget Västmanland och dalalandstinget. Fullt förståeliga argument från en oppositionspolitiker på dalasidan om gränsen. Det handlar ju om utvidgat patientunderlag för Avesta lasarett och ” …offensivt sätt att marknadsföra de tjänster som Avesta lasarett kan ge…” Det som får oss att reagera är dock Engströms röstfiskande och vilseledande resonemang ” … Det blir sedan patientens eget val som avgör…”

Enligt vår uppfattning och övertygelse ska även fortsättningsvis den enda styrfaktorn inom hälso- och sjukvården vara varje enskild patients individuella behov av vård. Vi tycker det är orimligt att det ska vara upp till patients ”eget val” att söka sig till en lämplig vårdgivare. Varken en söderbärkebo eller norbergare ska kunna fritt välja t ex mellan den närmaste vårdcentralen, akuten i Avesta eller en specialistmottagning på Akademiska i Uppsala. Patientens vårdbehov ska bedömas på ett sätt som ger högsta möjliga kvalitet och säkerhet. Detta ska ske i så tidigt skede som möjligt. I ett modernt och solidariskt vårdsystem ska samtliga vårdnivåer vara tillgängliga för samtliga patienter efter en professionell behovsbedömning. Skulle Engströms, i likhet med andra borgerliga politikers, fria val gälla skulle de starka och kreativa människors självpåtagna rätt att i många fall åsidosätta de mest behövandes rätt till vård.

Kent Persson (v)
Juha Rundgren (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk