Nyheter

Västmanland behöver fler poliser

Kent Person efterlyser 30 nya polistjänster i Västmanland i en debattartikel i VLT. Han skriver: ”Vänsterpartiet vill att hela länet ska leva och om Västmanland ska hålla samman måste också frågan om polisens närvaro i länets kommuner lösas.”
Politikens främsta uppgifter är att verka för ett samhälle där människor kan känna sig trygga och säkra inom livets alla områden. Den handlar om framtidstro och om tilltro till det demokratiska samhället. Det är frågor som berör sjukvård, äldreomsorg, polis, utbildning, arbete och ekonomisk trygghet etcetera. Det är en service som vi tagit för given ska fungera i samhället. En service som till största delen utförs av samhällets offentliga organisationer, vilka är demokratiskt styrda.

Jag har under de senaste fyra åren allt oftare träffat människor som ifrågasätter om stat, kommun och landsting klarar av att ge människor den trygghet som vi tagit för givet att samhället ska garantera. Vänsterpartiet har alltid försvarat det demokratiskt styrda och organiserade samhället mot allsköns olika attacker. Det innebär inte att vi är okritiska till utvecklingen inom samhället i stort och framför allt hur staten bedriver sin verksamhet.

Bristerna i samhällsservicen blir väldigt tydliga under semestermånaderna. Det kan handla om att besöka arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller någon kommunal tjänsteman. En del av detta kan säkert lösas genom organisatoriska åtgärder. Men det som oroar mig är bristerna inom polisväsendet i Västmanland. Det blir väldigt tydligt när människor påkallar polisens hjälp och få till svar ”vad ska vi göra åt det” med hänvisning till att patrullerna är upptagna och resterande poliser har semester. Det är ett allvarligt problem i många av länets kommuner.

Det behövs fler poliser i länet. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att ytterligare 30 polistjänster i Västmanland blir verklighet. För att lösa frågan om polisens närvaro i glesbygden räcker det inte bara med nya resurser. Polisen måste också stärka det brottsförebyggande arbetet ute i länets kommuner. Det är ett arbete som om det ska lyckas måste ske tillsammans med lokalsamhället; företag, föreningar och enskilda.
Vänsterpartiet vill att hela länet ska leva och om Västmanland ska hålla samman måste också frågan om polisens närvaro i länets kommuner lösas. Trygghet och rättvisa kan endast formas i solidaritet och samar-bete mellan länets kommuner och polismyndigheten.

Kent Persson, kandidat till riksdagen

Dela den här sidan:

Kopiera länk