Nyheter

Landstingsoppositionen vet inte vilket ben de ska stå på!

I sitt förslag till landstingsplan skriver den borgerliga oppositionen om landstingets engagemang inom kulturen att”….Det är viktigt att kunna erbjuda alternativ som en motvikt till den kommersiella kulturen där vinstintressen ofta ensidigt styr utbudet.” Vi som vänsterpartister och kulturvänner kunde inte sagt det bättre !
Vi välkomnar verkligen denna sent påkomna insikt. Inte minst hos Moderaterna som i årtionden propagerat för strykning av anslag till kulturverksamhet.

Det vi däremot finner uppseendeväckande är att landstingsoppositionen nyvunna insikt om kommersialismens skadeverkningar inom kulturen inte sträcker sig till
motsvarande resonemang inom hälso- och sjukvården. Landstingsoppositionen är beredd att kommersialisera och sälja ut stora delar av sjukvården till lägst bjudande. Som om sjukvåden skulle må bra av vinstintressestyrning !

Nej ! Enligt vår fasta övertygelse ska den västmanländska patienten få vård uteslutande efter sina medicinska behov och ingenting annat. I en solidarisk vårdsystem där var och en vårdas efter sina behov finns inget utrymme för budgivning och priskonkurrens.

Hans Jansson, (v) Västerås
Juha Rundgren, (v) Norberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk