Nyheter

Hållbar utveckling av landsbygden

Idag presenterades ett nytt landsbygdsprogram för 2007-2013 som vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet kommit överens om. Målet är en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden och vänsterpartiets förhandlare är mycket nöjd med resultatet.
– Programmet har utökats till 35 miljarder och har samtidigt en större bredd, säger Sven-Erik Sjöstrand, (v). Blad de viktiga satsningarna finns stöd till utveckling av bioenergi, ekologisk produktion och annat småföretagande. Det är bra att vår höga miljöambition kombineras med också fokus på sysselsättning och tillväxt på landsbygden, säger han

– Lokalt entreprenörsskap och småföretagande är viktigt, säger Sven Erik Sjöstrand, som särskilt vill lyfta fram stödet till fjällnära jordbruk och den småskaliga mjölk- och köttproduktionen i särskilt utsatta områden.

Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden.

– Under förhandlingarna har också djurvälfärdsstödet varit uppe. För vänsterpartiet är det viktigt att vi i Sverige kan ha ett bättre djurskydd än i EU-reglerna kräver av andra länder, så det här är ett betydelsefullt stöd, menar Sven-Erik Sjöstrand.

För mer information kontakta:
Sven-Erik Sjöstrand, miljö- och jordbruksutskottet, 070-343 96 27
Alice Åströn, vice partiordförande, 070-530 42 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Dela den här sidan:

Kopiera länk