Nyheter

Vad vill kommuner och landsting med kollektivtrafiken i Västmanlands län?

Vi behöver en bra kollektivtrafik i Västmanland, för att ge bättre möjligheter till pendling till arbete och studier och till kultur och fritidsaktiviteter.

Landstingets centralisering av sjukvården i länet kräver också en bra kollektivtrafik för att ge människor möjlighet till rimliga resor till dessa.

Men vad vill kommunerna och landstinget med kollektivtrafiken i Västmanlands län?
Det är en berättigad fråga vi ställer oss efter att än en gång avsluta Västmanlands Länstrafiks (VL) senaste ägarmöte utan att besluta om vilken budget som ska gälla för VL 2007. Det är pinsamt! Ingen tycks vilja kännas vid under vilka förutsättningar kollektivtrafiken i länet idag bedrivs. Utan att veta vilka budgetförutsättningar som gäller för VL kan de varken planera tågtrafik eller busstrafiken för 2007. Bakgrunden är att VL: s förslag till budget bygger på den trafik som utförs 2006 och som ägarna beslutade om redan 2005. Redan då visste vi att ägarbidraget inte skulle täcka den trafikvolym vi beslutat om. För att få det hela att gå runt beslutades det att i anspråk ta VL: s obeskattade reserver. Det innebär att med oförändrad trafikvolym 2007 fattas det 11 miljoner för VL. Det är dags att ägarna skjuter till pengarna om vi ska vara trovärdiga när vi påstår att kollektivtrafiken är nyckeln för utvecklingen av länet.

Vi ifrågasätter också den ägarkonstruktion som finns idag med 12 huvudmän – 11 kommuner och landstinget. Vi har inte lyckas med uppgiften att utveckla kollektivtrafiken i länet mellan kommunerna och över länsgränserna trots många högtidliga uttalanden om vikten av att utveckla kollektivtrafiken.

Oenigheten mellan huvudmännen handlar i huvudsak om hur ägaravtalet ska tolkas. Det är framförallt två frågor som under de senaste 10 åren ständigt varit på tapeten utan att en lösning kommit till stånd Det handlar om hur underskottsfördelningen ska tolkas – vem ska betala vad – och hur vi ska definiera regional trafik. Vi menar att det är dags att lägga nuvarande ägaravtal till handlingarna. Avtalet behöver förenklas och tydliggöra vem som har ansvar för vad. Ett nytt avtal bör ha sin grund i att kommunerna tar ansvaret fullt ut för den trafik som bedrivs inom kommungränsen. Den regionala trafiken – buss och tågtrafik – bör landstinget ta sitt fulla ansvar för. Ett beslut i denna riktning bör lösa den oenighet som idag finns – mellan huvudmännen – om hur ägaravtalet ska tolkas. Det skulle vara upplyftande att få ägna våra möten till att diskutera hur vi ska utveckla kollektivtrafiken istället. Först då kan befolkningen i länet ställa beslutsfattare till svar för den trafik som bedrivs.
Vi menar att huvudmännen bör ta sitt ansvar och säga ja till:

– VL: s förslag till budget 2007
– landstinget tar över det regionala ansvaret för kollektivtrafiken 2008
– kommunerna tar det fulla ansvaret för trafiken inom kommungränsen 2008

Kent Persson
Kommunalråd (v)
Norberg

Carola Gunnarsson
Kommunalråd (C)
Sala

Dela den här sidan:

Kopiera länk