Nyheter

Fossilgasen bromsar klimatarbetet!

EON planerar för fullt för utbyggnad av fossilgasledningar i Mellansverige. Även i vår kommun finns planerade ledningsvägar genom landskapet vilka påverkar markägare och olika intressen. Trots detta har det hittills inte varit någon större diskussion om denna gasledning vilket är beklagligt.
Klimatförändringarna är redan på gång. Sverige beräknas ha ca 4 grader högre medeltemperatur om hundra år. Detta får stora effekter på exempelvis nederbörd, jordbruk och samhällsplanering.

För att inte förstärka klimatförändringarna ytterligare måste vi agera kraftfullt för att bli av med beroendet av fossila energislag som kol, olja och fossilgas. I den klimatpolitik som vänsterpartiet och socialdemokraterna nyligen enades om ska utsläppen av växthusgaser vara 25% lägre år 2020 jämfört med år 1990. Där fastslås även att det varken finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för storskalig utbyggnad av fossilgasledningar i Sverige. Det är en tydlig politisk viljeyttring.

Gasen motverkar en hållbar utveckling i Sverige när det gäller energin.
Fossilgasen är ett icke-förnybart energislag som ger ca 80% av oljans koldioxidutsläpp. En satning på fossilgasen riskerar därmed att orsaka stor påverkan på vårt framtida klimat. Om ledningar byggs förutsätter det en relativt hög användning av gasen om man vill ha någon lönsamhet. Det finns en uppenbar risk att gasen tar marknadsandelar från förnybar energi. Med en utbyggnad av ett fossilgassystem låser vi oss fast vid ett nytt icke hållbart energisystem för 40 års tid, vilket är den tid tillstånden för gasledningarna gäller.

Vänsterpartiet ser stora vinster både miljömässigt och ekonomiskt med en snabb energiomställning. Det är bättre att i god tid ställa om till förnybar energi än att vänta tills man inte har något val. Då tar vi inte bara vårt ansvar för framtida generationer utan skapar också en modern energipolitik som ger utrymme för konkurrensfördelar på tekniksidan och nya arbeten.

En utbyggnad av fossilgas skulle riskera att bromsa utvecklingen av t.ex bioenergi och bygga fast oss i ett fortsatt beroende av fossila bränslen från utlandet. Därför säger vi nej till fossilgasledning över över huvud taget och därigenom också den planerade ledningen genom Västerås kommun.

Karin Thorborg (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk