Nyheter

Utveckla närsjukvården!

Under 2002 genomfördes en kraftig omstrukturering av sjukvården i Västmanland. Vänsterpartiet föreslog den gången en satsning på den nya närsjukvården med 50 miljoner utöver konsulternas förslag. Med facit i hand kan vi konstatera att specialistsjukvården i Västerås och Köping i stort sett klarat av uppgiften att ge länsborna en kvalificerad och medicinskt säker vård inom den budget de tilldelats.

Närsjukvården i form av närsjukhusen i Sala, Fagersta och Köping, samt länets vårdcentraler, har ännu en lång väg kvar att gå för att utveckla den nya närsjukvård som har till uppgift att serva oss med den vård vi behöver ofta och nära. Detta är den vård som 90% av patienterna utnyttjar, d v s, barn, gamla, kroniker, arbetsskadade eller andra med långvariga problem. På närsjukvårdens ”att göra”-lista finns även utbyggnaden av närsjukvård i Västerås och organisering av en avancerad hemsjukvård i hela länet.

Patienter ställer krav på närsjukvården och vården måste ordnas efter det. Det ska vara lätt att nå närsjukvården, både dag- och kvällstid, för råd och akut vård. Patienterna har rätt att kräva vård- och rehabiliteringsplaner vid långvariga sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa uppmärksammar behovet av vård och stöd i samarbete med patientföreningar. Den akuta tandvården måste fungera, även för de som inte har en egen tandläkare.

Att utveckla den nya närsjukvården måste få kosta och extra resurser behövs.

Ombuden vid vänsterpartiets distriktsårskonferens vill uppmärksamma landstingets beslutsfattare på vår inställning. Satsa mer på närsjukvården nu!

Uttalande antaget vid partidistriktets årskonferens i Västerås den 18 februari 2006.

Dela den här sidan:

Kopiera länk