Nyheter

Vänsterpartiet utvärderar 121-punktsprogrammet

Vänsterpartiet utvärderar nu samarbetet med regeringen och miljöpartiet. Till kongressen i januari kommer en rapport att presenteras där vänsterpartiet värderar resultatet av 121-punktsprogrammet.
– Tio månader återstår av mandatperioden och fortfarande återstår flera viktiga punkter. Den viktigaste frågan är jobben. Den öppna arbetslösheten är oacceptabelt hög och sysselsättningen når inte de 80 procent vi satt som mål, säger Ingrid Burman, förste vice ordförande i vänsterpartiet.
Vänsterpartiet följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden och är beredda att återkomma i vårbudgeten med ytterligare åtgärder om inte arbetslösheten går ner.

– Det bästa sättet att finansiera välfärden är genom att fler kommer i arbete. Vi konstaterar att vi lyckats öka statsbidragen rejält till kommuner och landsting. Vi har också fått till stånd ett gemensammt åtagande att förstärka tandvården. Nu går kommunsektorn bättre och vi vill se offensiva satsningar från kommunerna för att tillgodose människors behov av en fungerande välfärd, säger Ingrid Burman.

I den påbörjade utvärderingen noterar vänsterpartiet positiva resultat. Viktiga feministiska krav som pengar till kvinnojourerna och ekonomiskt stöd till kvinnoorganisationer nämns, liksom den nya sexualbrottslagen. Inom kort presenteras också en nationell handlingsplan mot könsrelaterade löneskillnader.

– När det gäller arbetsmarknadspolitiken så genomför vi nu stora satsningar, det är bra men vi hade velat ha de tidigare. Utredningen om rätten till heltid kommer med förslag under hösten och vi är glada över att kunna bocka av den punkten i programmet, menar Ingrid Burman.

Partiet nämner bland framgångarna höjningen av biståndet till en procent av BNI och de stora satsningarna på lokala klimatinvesteringar genom klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP.

Vänsterpartiet har länge drivit krav på höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen. Besluten om detta räknar vänsterpartiet hem som framgångar i arbetet med att försvara den generella välfärden. När det gäller ohälsan ser partiet positivt på införandet av FINSAM och andra åtgärder som lett till att ohälsotalen börjat sjunka igen.

Bland de punkter som inte är genomförda noterar vänsterpartiet bland annat åtgärder för att stärka yttrandefriheten på arbetsplatserna och frågan om hur företag ska ta ett större socialt och ekonomiskt ansvar vid företagsnedläggningar.

– En utredning om företagens ansvar vid nedläggning planeras till våren. Det är i senaste laget. Det är samtidigt viktigt att det arbetet kommer igång. Vi vill underlätta för anställda att ta över hotad produktion, säger Ingrid Burman.

Dela den här sidan:

Kopiera länk