Nyheter

Könsmaktsperspektiv på samhällsekonomin

Vänsterpartiet presenterade idag en rapport om den samhällsekonomiska utvecklingen ur ett feministiskt perspektiv. Fokus ligger på skatter och investeringar, och vänsterpartiet menar att det inte är rationellt att lägga mer resurser på högavlönade män.

Skatter och investeringar kan därför användas som verktyg för att rationalisera ekonomin och minska klyftorna mellan män och kvinnor.

Med ett könsmaktsperspektiv på samhällsekonomin synliggörs också att skillnaden mellan betalt och obetalt arbete är avgörande för hur gemensamt producerade tillgångar fördelas i samhället.

Rapporten pekar på behovet av höjda skatter för en långsiktigt hållbar utveckling av den offentliga sektorn och en rättvisare omfördelning av resurser i samhället som är mycket skevt fördelade mellan kvinnor och män.

Ladda ner rapporten som pdf-fil

Dela den här sidan:

Kopiera länk