Nyheter

Spännande nidbilder

Knappt har förslaget till ekonomiskt-politiskt policydokument presenterats innan nidbildsmakeriet är igång. Domen faller så snabbt och enkelt hos vissa att det är svårt att veta om de överhuvudtaget hunnit läsa texten! Och då missar man ju själva poängen. Vi efterlyser en noggrann läsning och en bred debatt om dokumentet både inom och utanför partiet, skriver Siv Holma, sammankallande i arbetsgruppen som tagit fram förslaget.


Först några kommentarer om de punkter som kritiserats sedan dokumentet presenterats:

Det har sagts att förslaget om att anställa 200 000 människor i den offentliga sektorn antingen är omöjligt eller ogenomtänkt. Det är ingetdera. Som vi skriver i rapporten skulle en höjning av kommunalskatterna med en krona ta oss långt – vi gör en grov uppskattning av det skulle räcka till ca 180 000 anställda.

Orsaken till att det är så pass billigt är att de som är arbetslösa redan ingår i den skattefinansierade sektorn, genom att vi över skatten betalar för A-kassan. Då är det betydligt bättre, samhällsekonomiskt, att betala samma människor lite mer för att arbeta.

Det har sagts att skattehöjningar är omöjliga – som vanligt utan att lägga fram några egentliga argument för den ståndpunkten. Vi resonerar mycket kring det i dokumentet, och menar att det helt enkelt är fel. Vi står inför ett politiskt val mellan högre skatter, högre avgifter eller fortsatt stagnation i välfärden. Där föredrar vi högre skatter.

En och annan ute på högerkanten har också pratat om vilken ”stalinism” det är att vi tar upp förslag om att dels demokratisera arbetsplatserna, dels sträva mot gemensamma ägandeformer. De måste ha haft en hård uppväxt i det socialdemokratiska Sverige. Det var trots allt egentligen inte länge sedan LO och socialdemokraterna också pratade om löntagarfonder – men de kanske också var stalinister?

Det finns många invändningar att ta upp, så det är tur att vi har gott om tid på oss. Först i juni 2006 ska partistyrelsen realbehandla dokumentet. Innan dess ska vi nog hinna med att inte bara avfärda dagstidningarnas ledarsidor, utan också att vrida och vända på de olika sakfrågorna. Vänstern behöver en ekonomisk politik som skiljer sig från de teorier som använts för att bit för bit attackera välfärden.

Siv Holma
sammankallande i arbetsgruppen


Arbetsgruppen som skrivit dokumentet består av:
Siv Holma, riksdagsledamot i finansutskottet
Måns Almqvist, f d vice gruppledare landstingsgruppen i Stockholm
Ulla Andersson, kommunalråd i Gävle
Nina Fållbäck-Svensson, styrelseledamot i Landstingsförbundet
Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

Adjungerade som resurspersoner:
Ali Esbati,
civilekonom
CH Hermansson, f d partiledare och författare till en rad böcker om ekonomisk politik 


Klicka här för att ladda ner dokumentet


Klicka här för att läsa inlägg och delta i debatten om dokumentet i vårt debattforum


 

Dela den här sidan:

Kopiera länk