Nyheter

Vänsterns ekonomiska vägval

Ett ekonomiskt-politiskt policydokument för vänsterpartiet presenterades i samband med partiets kommun- och landstingsdagar i Örebro på lördagen. Dokumentet drar upp riktlinjer för en socialistisk och feministisk ekonomisk politik.
– Det är en typ av dokument vi saknat, och nu ska en spännande process av diskussioner ta vid i partiet, säger Siv Holma, sammankallande i arbetsgruppen som tagit fram dokumentet.

– Särskilt spännande är att vi utgår från ett feministiskt perspektiv, där frågor om tid, arbetsfördelning och de ojämlika maktrelationernas betydelse för hur ekonomiska reformer påverkar kvinnor och män olika är centrala, säger Siv Holma.

En röd tråd i dokumentet är kritik av de nationalekonomiska dogmer som helt dominerat den ekonomisk-politiska debatten de senaste decennierna. I dokumentet utmanas den nuvarande ordningen med en oberoende riksbank och inflationsbekämpning som överordnat mål för den ekonomiska politiken.

I stället skisseras hur en politik för full sysselsättning kan utformas, hur välfärden kan stärkas och den offentliga sektorn byggas ut och bli en motor i ekonomin.

Dokumentet är inte en programtext, utan är framtaget som ett underlag för diskussion och utveckling av den ekonomiska politiken inom vänstern.


Klicka här för att ladda ner dokumentet

Dela den här sidan:

Kopiera länk