Nyheter

Mycke´ skrik för lite ull, sa gumman som klippte grisen!

Oppositionsalliansen i landstinget har presenterat sig och sin politik. Med tanke på de förväntningar de själva skapat måste vi säga att resultatet är synnerligen magert. Man kunde lika gärna ta fram landstingsplanen som antogs i juni och läsa innantill. Där finns gott om skrivningar och svar på de problemområden oppositionen nu beskriver.
Helhetssyn, barnperspektiv, samverkan landsting – kommuner, utveckling av folkhälsofrågorna etcetera – allt går att läsa sig till i landstingsplanen.
Man kräver en självständig akutklinik – det har vi.
Man funderar om ambulanserna räcker till – det gör dom.
Man vill hejda övermedicineringen – det arbetet pågår bl.a. genom att läkarna gör flera hembesök i olika boendeformer och går igenom de äldres medicinlistor.
Man vill ha snabbare remisshantering – vi har redan redovisat i annonser till befolkningen hur vi planerar att uppfylla vårdgarantin.
Man vill att västmanlänningarna ska kunna välja familjeläkare – det har de kunnat göra i 10 år nu!

Men det finns några punkter där vi skiljer oss åt. Vi tror inte på etableringsfrihet för familjeläkare. Av erfarenhet vet vi att det bara gynnar storstäder. Vi har vid flera tillfällen försökt upphandla familjeläkare där vi haft problem med rekryteringen, ex.vis Hallstahammar. Men ingen intresserad doktor har anmält intresse.
Därför måste landstinget styra och garantera att det finns familjeläkare i länets alla delar.

Vi tror inte heller på den marginella förändring av rehabiliteringen som oppositionen föreslår. Vi planerar för en genomgripande förändring av familjeläkarsystemet så att det bättre passar in i övriga närsjukvården. Vi har levt med nuvarande system som ett arv från 90-talet. Det är dags för anpassning till de krav dagens patienter ställer och till en modernare sjukvård.

Inledningsvis konstaterar oppositionen att de inte tar något som helst ansvar för den nu förda politiken. Ändå är det majoritetens politik som förs fram. Vi tycker inte att det kan vara värt ett maktskifte i landstinget, om man inte har något nytt att komma med!

Dela den här sidan:

Kopiera länk