Nyheter

”Att rösta på eller stödja ett politiskt parti som står för en rasistisk politik är som att spotta Gud i ansiktet”

Citatet kommer från elva biskopar i Church of England som skrivit under ett uttalande mot Sverigedemokraternas motsvarighet i England.

Nu på söndag den 18 september så är det kyrkoval. Eftersom kyrkan numera står fria från staten har vänsterpartiet valt att inte ställa upp i valet. Istället har en grupp vänsterpartister bildat Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) som ställer upp till kyrkomötet i hela landet.
ViSK vill att Svenska kyrkan ska

Vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med ett starkare lekmannainflytande

Ha höga etiska krav på sin kapitalförvaltning bl a genom att införa nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin

Arbeta för minskade klassklyftor och för en rättvis och solidarisk utveckling

Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån ett feministiskt perspektiv

I respekt för skapelsen, engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling och motarbeta förödelse av naturresurserna

Motverka den orättvisa ekonomiska fördelningen i världen

Aktivt arbeta för en generösare flyktingpolitik och för att stärka asylrätten

Viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella par

Vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Tyvärr så använder sig gärna rasistiska partiet kyrkovalet som en plattform till makt och pengar att bedriva ytterligare valrörelser i andra parlamentariska församlingar. De ser också ett inträde i kyrkomötet som ett sätt att bli sedd som mer legitima. En annan anledning till att de ställer upp i kyrkovalet är att det lägre valdeltagandet ger dem större chans att vinna mandat.

Därför är det viktigt att du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan tar din chans att rösta i kyrkovalet för att hålla odemokratiska partier borta.

Om det inte finns några valsedlar med ViSK så är det bara att ta en blank sedel och skriva partinamnet på den. Om du vill rösta i stifts- och församlingsvalet och ViSK inte ställer upp där rekommenderar vi er att välja en annan nomineringsgrupp som aktivt arbetar för solidaritet och jämlikhet och som motverkar antidemokratiska rörelser.

Om du behöver mer information så kan du ringa:
Ankie Erdmann 0708 – 85 59 21 eller

Carita Stenbacka 0739 – 86 29 50

Dela den här sidan:

Kopiera länk