Nyheter

Vänsterpartiet och kyrkovalet

Svenska kyrkan står sedan en tid fri från staten. Det finns alltså inte längre någon anledning för ett politiskt parti att byta skepnad till nomineringsgrupp och ställa upp i de lokala kyrkovalen. Däremot tycker vi det är viktigt att kandidera till kyrkomötet, där övergripande frågeställningar som berör hela samhället avhandlas. Vänsterpartiet ställer upp i val till kyrkomötet under beteckning Vänstern i Svenska Kyrkan.
Vänsterpartiet vill ha en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med starkt lekmannainflytande. Kyrkan ska arbeta för minskade klassklyftor och en rättvis och solidarisk utveckling, inte bara i Sverige utan i hela världen. Kyrkan ska ställa höga etiska krav på sin kapitalförvaltning och ex.vis vägra att ha aktier i vapenindustrin. Kyrkan ska engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling. Vänsterpartiet vill att kyrkan arbetar tillsammans med andra goda krafter för en generös flyktingpolitik. Kyrkan ska stå för jämställdhet i alla delar med ett feministiskt perspektiv.

Du som är medlem i svenska kyrkan bör självklart rösta på söndag för den utveckling Du tror på. Din röst är särskilt viktig för att motverka de mörka krafter som nu vill slå klorna i svenska kyrkan. Vill Du rösta på Vänsterpartiet till kyrkomötet – skriv Vänstern i Svenska Kyrkan på en tom röstsedel. I de lokala valen är vi många vänsterpartister som röstar på personer som står för våra värderingar.

Monika Wilander (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk