Svenska kyrkan står sedan en tid fri från staten. Det finns alltså inte längre någon anledning för ett politiskt parti att byta skepnad till nomineringsgrupp och ställa upp i de lokala kyrkovalen. Däremot tycker vi det är viktigt att kandidera till kyrkomötet, där övergripande frågeställningar som berör hela samhället avhandlas. Vänsterpartiet ställer upp i val till kyrkomötet under beteckning Vänstern i Svenska Kyrkan.
Vänsterpartiet vill ha en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle med starkt lekmannainflytande. Kyrkan ska arbeta för minskade klassklyftor och en rättvis och solidarisk utveckling, inte bara i Sverige utan i hela världen. Kyrkan ska ställa höga etiska krav på sin kapitalförvaltning och ex.vis vägra att ha aktier i vapenindustrin. Kyrkan ska engagera sig i miljöarbetet utifrån kraven om en hållbar utveckling. Vänsterpartiet vill att kyrkan arbetar tillsammans med andra goda krafter för en generös flyktingpolitik. Kyrkan ska stå för jämställdhet i alla delar med ett feministiskt perspektiv.

Du som är medlem i svenska kyrkan bör självklart rösta på söndag för den utveckling Du tror på. Din röst är särskilt viktig för att motverka de mörka krafter som nu vill slå klorna i svenska kyrkan. Vill Du rösta på Vänsterpartiet till kyrkomötet – skriv Vänstern i Svenska Kyrkan på en tom röstsedel. I de lokala valen är vi många vänsterpartister som röstar på personer som står för våra värderingar.

Monika Wilander (v)