Nyheter

(V) avstyrker resa till Kina

I media förs en hätsk debatt mot Vänsterpartiet där man beskyller oss för att inte ha någon demokratisk förankring. Här hade de övriga partierna en chans att genom praktisk handling visa var man står.
Pressmeddelande

Kommunstyrelsen har idag, den 25 augusti 2005, med bred enighet beslutat att delta i den kontaktskapande resa till Kina som Länsstyrelsen och Handelskammaren Mälardalen anordnar. Syftet med resan är att hjälpa företag i Västerås och övriga Mälardalen att bygga affärsrelationer med företag i Kina.

Kina är en diktatur som kombinerar turbo-kapitalism med stalinistiskt förtryck. Organisationen Human Rights Watch fördömer på sin hemsida (www.hrw.org) Kinas rättssystem och bristen på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i landet. Några exempel man ger är bristen på integritet och självständighet för det juridiska systemet, grova inskränkningar av tryckfriheten, summariska arresteringar av dissidenter, m.m.

Enligt programmet ska deltagarna få göra ett antal företagsbesök. Viktigt att komma ihåg är det faktum att arbetarna i Kina inte har möjlighet att bilda fackföreningar som ligger vid sidan om den statliga All China Federation of Trade Unions. Organisationen Fair Trade Center (www.fairtradecenter.se) skriver att ”14 timmars arbetsdag, sju dagar i veckan och med löner som ofta låg under lagstadgad miniminivå visade sig vara utbrett”. Kina är också känt för att använda sig av barnarbete i sin exportindustri.

Efter samtal med Handelskammaren Mälardalen har det visats sig att huvudanledningen till att man vill ha svenska politikers närvaro är för att fira 10-årsjubileet av samarbetet mellan Handelskammaren och Shandong-provinsen. Enligt Human Rights Watch stängde säkerhetspolisen i Shandong en pro-demokratisk hemsida, New Cultural Forum, i augusti 2000. Försök i provinsen att bilda partier grundade i frihet och demokrati, exempelvis China National Freedom Party, har resulterat i fängelsestraff för de inblandade aktivisterna.

Det är mycket beklämmande att notera det hyckleri och avsaknad av moraliska principer som näringslivet visar upp. De flesta av näringslivets representanter fördömer ”stalinistisk kommunism” som ideologi, men har inga betänkligheter att samarbeta med sådana regimer när det handlar om att maximera sin egen vinst. Som vanligt går profitintressena före respekten för demokratiska fri- och rättigheter.

Vänsterpartiet i Västerås är kritiskt till det faktum att kommunstyrelsen, en församling vars mandatfördelning har sin grund i demokratiska och fria val, ska skicka en representant till ett land som så grovt och hänsynslöst kränker de mänskliga rättigheterna. Det vore enligt oss klädsamt att avstå från att delta.

– I media förs en hätsk debatt mot Vänsterpartiet där man beskyller oss för att inte ha någon demokratisk förankring. Här hade de övriga partierna en chans att genom praktisk handling visa var man står. Vi tog vårt ansvar, men det gjorde inte de andra. Principer om demokrati och mänskliga rättigheter har tydligen inte någon betydelse när profiten hägrar, säger Mats Ericson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk