Nyheter

Storsatsning på jobben

Vänsterpartiet föreslår stora satsningar för nya jobb i höstbudgeten. Pengar satsas på kommunerna, på arbetsmarknadspolitik och på näringspolitik. Efterfrågan stimuleras med stöd till ekonomiskt svaga grupper.
I vänsterpartiets förslag tillförs kommunerna ytterligare 5 miljarder kronor 2006, med tidigare beslutade pengar blir det totalt 15 miljarder 2006. Partiet föreslår att skatten ska höjas vid högre inkomster samtidigt som boendeskatterna lindras för vissa grupper. För att minska klyftorna i samhället föreslås bland annat höjt bostadsbidrag, höjt studiestöd samt höjda bostadstillägg för pensionärerna.

Åtgärder mot den höga arbetslösheten är prioriterade. Därför föreslår vänsterpartiet ett särskilt anställningsstöd för långtidssjukskrivna. Pengar tillförs också för att skapa en övergångsarbetsmarknad för äldre långtidsarbetslösa. Vänsterpartiet vill diskutera olika åtgärder i syfte att omvandla övertidsarbete till nya jobb och ge stöd till mindre företags forskning och utveckling.

På miljöområdet föreslår partiet en kraftig ökning av anslaget till stöd för klimatinvesteringar. I budgetsamtalen kommer vänstern att driva frågan om ett så kallat nollställningsbeslut i asylprocessen. Vänsterpartiet lyfter fram kultursektorns betydelse och anslår medel för att förbättra villkoren för kulturarbetarna både i den statsunderstödda och i den fria scenkonsten. Satsningar görs för att hålla bostadsbyggandet på en hög nivå.

Som ett första steg i en fullt ut utbyggd tandvårdsförsäkring med ett högkostnadskort för alla föreslår vänsterpartiets en förlängning av den fria tandvården för de mellan 20-25 år. Taken i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen ska höjas för att försvara solidariteten i den generella välfärdsmodellen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk